PŻM - Rada Pracownicza PŻM wybrała swoje prezydium
 

Rada Pracownicza PŻM wybrała swoje prezydium

W Polskiej Żegludze Morskiej odbyło się pierwsze spotkanie nowo wybranego samorządu pracowniczego, podczas którego Rada Pracownicza wybrała swoje prezydium. Nowym przewodniczącym Rady Pracowniczej na dwuletnią kadencję został wybrany operator Zakładu Eksploatacji Floty Dariusz Doskocz. Do prezydium Rady wybrani zostali także, na stanowiska wiceprzewodniczących : Grzegorz Wardzyński - specjalista w Pionie Technicznym, Artur Borzym - starszy inspektor techniczny oraz Bogumił Sardyga - bosman. Sekretarzem Rady została Monika Supergan - kierownik Działu Kadr i Administracji. Nowy przewodniczący Rady Pracowniczej to długoletni pracownik PŻM, z racji zajmowanego stanowiska, mający ogromną wiedzę o najważniejszym filarze działalności przedsiębiorstwa, czyli eksploatacji statków. Najważniejszym zadaniem Rady Pracowniczej PŻM na kolejne dni będzie rozpisanie konkursu na nowego dyrektora naczelnego PŻM i ustalenie kryteriów dla przyszłych kandydatów na to stanowisko. Oficjalnych ogłoszeń w tej sprawie możemy spodziewać się w najbliższym czasie.