PŻM - Rada Pracownicza ogłasza konkurs na dyrektora PŻM
 

Rada Pracownicza ogłasza konkurs na dyrektora PŻM

Rada Pracownicza PŻM na spotkaniu w dn. 22 maja przyjęła uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora PŻM P.P. Kandydaci będą składać swoje wnioski do Rady Pracowniczej - mają na to czas do 1 czerwca. Następnie zbierze się komisja konkursowa, która wybierze nowego dyrektora. W komisji znajdzie się dwóch przedstawicieli Rady Pracowniczej PŻM oraz trzech przedstawicieli organu założycielskiego PŻM, czyli Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Nowego dyrektora powinniśmy poznać w połowie czerwca.