PŻM - Komunikat Komisji Konkursowej
 

Komunikat Komisji Konkursowej

Komisja Konkursowa powołana w celu wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Przedsiębiorstwa Państwowego Polska Żegluga Morska informuje, iż w wyniku publikacji w dniu 22.05.2020 r. przez Radę Pracowniczą ogłoszenia prasowego o wszczęciu postępowania konkursowego do dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń określonego w ogłoszeniu tj. 01.06.2020 r. godz. 15:00, w wyznaczonym terminie wpłynęły 4 zgłoszenia. Po ich weryfikacji i ocenie formalno - prawnej Komisja zdecydowała o dopuszczeniu 3 kandydatów do dalszego etapu postępowania. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbędą się w dniu 5 czerwca 2020 r., w siedzibie PŻM P.P.